Back

AF122 – Robbi Zidni Ilma Warzuqni Fahma

Rp 59.000Rp 91.000

Ayah-bunda, kegiatan belajar itu setara dengan jihad.

“Tidak sepatutnya mukminin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan agama dan memberi peringatan kepada kaumnya jika mereka kembali kepadanya, supaya mereka dapat menjaga diri.” (At-Taubah:122)Description

STORY

Ayah-bunda, kegiatan belajar adalah kegiatan yang sangat penting menurut Islam. Bahkan, jikalau ada momen jihad datang, Allah melarang semuanya pergi ke medan perang.

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (At-Taubah:122)